Pol-Konto Student

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy POL – KONTO STUDENT to:

  • rachunek dla studentów lub uczniów szkół policealnych, które rozpoczęły naukę przed ukończeniem 25 roku życia,
  • 0,00 zł prowizji za prowadzeinie rachunku,
  • 0,00 zł za przyjęcie i realizację zleceń stałych i poleceń zapłaty umożliwiających terminową realizację własnych płatności, np. za telefon,
  • 1,00 zł miesiecznie za kartę płatniczą ViSA Classic debetowa lub VISA PayWave (zbliżeniowa),
  • 0,00 zł za bankowość internetową (łatwy, przyjany i bezpieczny system bankowości internetowej umożliwiający składanie dyspozycji płatniczych lub zasilanie telefonów komórkowych),
  • 0,00 zł za informację o stanie rachunku w formie wiadomości SMS (stały dostęp do informacji o stanie rachunku dzięki komunikatom sms informującym o zmianie stanu środków na rachunku).