Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w POL – KONTO to:

  • rachunek dla osób korzystających z podstawowych usług bankowych,
  • 3,00 zł miesięcznie prowizji za prowadzenie rachunku,
  • 1,00 zł miesięcznie za kartę płatniczą ViSA Classic debetowa lub VISA PayWave (zbliżeniowa),
  • 3,00 zł miesięcznie za bankowość internetową (łatwy, przyjany i bezpieczny system bankowości internetowej umożliwiający składanie dyspozycji płatniczych lub zasilanie telefonów komórkowych),
  • 2,00 zł miesięcznie za informację o stanie rachunku w formie wiadomości SMS (stały dostęp do informacji o stanie rachunku dzięki komunikatom sms informującym o zmianie stanu środków na rachunku).