Zmiany w bankowości – PSD2

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie nowych wymogów prawnych w obszarze usług płatniczych (tzw. Dyrektywa PSD2) przedstawiamy główne zmiany jakie nastąpią w zakresie korzystania z bankowości internetowej dla poszczególnych grup klientów a także dla posiadanych przez nich środków autoryzacji.
Klienci detaliczni:

  1. Hasła SMS – podczas logowania system poprosi Was o dodatkowy kod SMS otrzymany na ten sam nr telefonu, a w przypadku autoryzacji transakcji w systemie oprócz kodu SMS system poprosi Was o dodatkowy składnik do zatwierdzania zleceń w postaci kodu PIN; pierwszy kod PIN przyjdzie w wiadomości SMS oraz wymuszona zostanie jego zmiana,
  2. Aplikacja mToken – podczas logowania system poprosi Was o zatwierdzenie logowania w aplikacji mToken, a w przypadku autoryzacji transakcji nie nastąpią żadne zmiany – nadal trzeba będzie potwierdzać transakcje w aplikacji mToken.

Klienci korporacyjni:

  1. Karty mikroprocesorowe – logowanie loginem i hasłem zostanie zamienione na logowanie karta mikroprocesorową i dotychczasowym kodem PIN. Autoryzacja transakcji pozostanie bez zmian.
  2. Tokeny VASCO:
   • Zmiana na aplikację mToken – logowanie będzie się odbywało przy użyciu obecnego tokena VASCO, natomiast autoryzacja transakcji przy użyciu mTokena
   • Zmiana na kartę mikroprocesorową – logowanie będzie się odbywało przy użyciu obecnego tokena VASCO, natomiast autoryzacja przy użyciu karty mikroprocesorowej oraz dedykowanej aplikacji zainstalowanej na komputerze.

Zmiany dla klientów detalicznych oraz klientów korporacyjnych (bez tokenów vasco) nastąpią w dniu 11.09.2019, natomiast dla klientów posiadających token vasco w dniu 13.09.2019r.
Szczegółowe informacje ze zmianami znajdują się poniżej w plikach pdf.

Z poważaniem
Bank Spółdzielczy w Szczytnie

Tłumacz / Translate / Перекладач