Archiwum miesięczne: Maj 2020

Zmiany w Tabeli oprocentowania produktów bankowych

Zmiany w Tabeli oprocentowania produktów bankowych

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Szczytnie wprowadza zmiany w Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie. Zmiany są wynikiem ostatnich decyzji Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28.05.2020r., która obniżyła stopę referencyjną NBP do poziomu 0,10 % w skali roku oraz stopę redyskonta weksli do poziomu 0,11% w skali roku. Wobec powyższego Bank Spółdzielczy w Szczytnie podjął decyzję, że…

Więcej

Działalność proekologiczna

Działalność proekologiczna

Ochrona środowiska naturalnego stanowi dla Banku Spółdzielczego w Szczytnie ważny element długoterminowej strategii. Zarząd Banku wraz z Pracownikami, świadomi zagrożeń płynących z nadmiernego wykorzystania zasobów naturalnych aktywnie starają się im przeciwdziałać.   Prezes Krzysztof Karwowski zaznacza, że „Naszym obowiązkiem, jako instytucji mającej znaczący wpływ na życie gospodarcze w regionie, a także i w całej Polsce , jest dbanie o środowisko naturalne.”  …

Więcej

Zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Uprzejmie informujemy, że w związku z podniesieniem limitów kwotowych dla transakcji zbliżeniowych niewymagających zatwierdzenia kodem PIN z 50 zł do 100 zł, zostały dokonane zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych. Zmieniony regulamin obowiązuje od 25 maja 2020 r. ale nowe limity mogły już obowiązywać od 20 marca 2020 r., tj. od dnia, w którym organizacje…

Więcej

Pomoc lokalnym społecznościom

Pomoc lokalnym społecznościom

W tych trudnych dla nas wszystkich czasach niezmiennie jesteśmy z lokalnymi społecznościami, szczególnie wspieramy działalność szpitali, a przede wszystkim ich pracowników. Dlatego, abyśmy wszyscy byli bezpieczni, wsparliśmy Szpital Powiatowy w Szczytnie w zakupie respiratorów, Szpital Powiatowy w Biskupcu w zakupie sprzętu do Laboratorium Diagnostycznego oraz Szpital w Ostródzie w zakupie sprzętu medycznego oraz środków ochrony osobistej. Zadbaliśmy również o najbardziej…

Więcej