Archiwum dzienne: 29 maja 2020

Zmiany w Tabeli oprocentowania produktów bankowych

Zmiany w Tabeli oprocentowania produktów bankowych

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Szczytnie wprowadza zmiany w Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie. Zmiany są wynikiem ostatnich decyzji Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28.05.2020r., która obniżyła stopę referencyjną NBP do poziomu 0,10 % w skali roku oraz stopę redyskonta weksli do poziomu 0,11% w skali roku. Wobec powyższego Bank Spółdzielczy w Szczytnie podjął decyzję, że…

Więcej