Archiwum miesięczne: Listopad 2020

Komunikat dotyczący weryfikacji dokumentów potwierdzających umocowanie Beneficjentów, którzy zawarli umowę subwencji z PFR

Komunikat dotyczący weryfikacji dokumentów potwierdzających umocowanie Beneficjentów, którzy zawarli umowę subwencji z PFR

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy. W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności,…

Więcej

Zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie art. 3855 Kodeksu Cywilnego (KC), od dnia 1 stycznia 2021 r. Bank Spółdzielczy w Szczytnie wprowadza zmiany do Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych. Najistotniejsze zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych wynikające ze zmiany KC, to określenie zamkniętego katalogu możliwych powodów zamknięcia rachunku. Ponadto w Regulaminie…

Więcej

Zmiany w Regulaminie rachunku oszczędnościowego POL-IKE

Zmiany w Regulaminie rachunku oszczędnościowego POL-IKE

Uprzejmie informujemy, że od 9 stycznia 2021r. zmianie ulega Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE. Nowe zapisy Regulaminu zostały dostosowane do zmian prawnych wynikających ze znowelizowanej ustawy z dnia 19 sierpnia 2019r. o usługach płatniczych (PSD2) oraz ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215). Ponadto zostały dodane nowe przesłanki umożliwiające Bankowi zmianę wysokości oprocentowania środków…

Więcej