Archiwum miesięczne: marzec 2024

Zmiany w Regulaminach prowadzenia rachunków oszczędnościowych POL-IKE i POL-IKZE

Zmiany w Regulaminach prowadzenia rachunków oszczędnościowych POL-IKE i POL-IKZE

1 czerwca 2024 r. zmienimy regulaminy: Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE; Regulamin prowadzenia rachunków oszczędnościowych POL-IKZE. Wspólne zmiany dla obu Regulaminów dotyczą: nowego obowiązku dla banku związanego z weryfikacją w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. Każdorazowo przed dokonaniem wypłaty w naszej placówce przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, sprawdzimy czy Twój PESEL nie jest zastrzeżony. W przypadku zastrzeżenia nr PESEL, wstrzymamy wypłatę na…

Więcej

Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

1 czerwca 2024 r. zmianie ulega Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Szczytnie. Czego dotyczą zmiany? Nowego obowiązku dla Banku związanego z weryfikacją w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. Każdorazowo przed dokonaniem wypłaty w naszej placówce przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, sprawdzimy czy Twój PESEL nie jest zastrzeżony. W przypadku zastrzeżenia nr PESEL, wstrzymamy wypłatę na 12…

Więcej

Tłumacz / Translate / Перекладач