Drogi Pracodawco,

na mocy ustawy z 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych  zarówno przedsiębiorcy jak i jednostki sektora finansów publicznych mają obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Wybierając instytucję prowadzącą warto postawić na organizację, która od wielu lat oferuje partnerskie podejście, bez ukrytych kosztów czy gwiazdek, która doskonale zna specyfikę lokalnych przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych.

Bank Spółdzielczy w Szczytnie współpracuje w tym zakresie z BPS Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A., które w swojej ofercie ma starannie przygotowane fundusze dedykowane Pracowniczym Planom Kapitałowym. Jest to marka, która w ciągu ostatnich pięciu lat aż trzykrotnie została doceniona statuetką Złoty Portfel za najlepszy wynik funduszy w swojej grupie. Poza wysoką efektywnością zarządzania zgromadzonym kapitałem, przy wdrożeniu planów otrzymają Państwo wsparcie wyspecjalizowanego zespołu, który zapewni pomoc na każdym etapie prowadzenia PPK.

Dodatkowo BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zdecydowało się na wydłużenie promocji i nie pobieranie opłat za zarządzanie w funduszach dedykowanych Pracowniczym Planom Kapitałowym („PPK”) aż do 31 grudnia 2022 roku!

Oznacza to, że jesteśmy jedyną instytucją finansową oferującą Pracownicze Plany Kapitałowe, która nie będzie pobierać tej opłaty przez kolejne 2 lata!

Już dziś warto więc zapoznać się z ofertą BPS TFI S.A.

Po szczegóły oferty zapraszamy do kontaktu z doradcą Banku Spółdzielczego w Szczytnie.

 

Tłumacz / Translate / Перекладач