Aktualności

Zmiany w regulaminach kart kredytowych dla klientów detalicznych

Zmiany w regulaminach kart kredytowych dla klientów detalicznych

Uprzejmie informujemy, że od dnia 19 kwietnia 2021 r. Bank Spółdzielczy w Szczytnie wprowadza zmiany do Regulaminu kart kredytowych. Wprowadzone zmiany podyktowane są przede wszystkim wdrożeniem funkcjonalności informowania Klientów posiadających karty wydane przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie za pośrednictwem SMS o marży, jaką Bank pobiera za transakcje dokonywane na terenie Unii w stosunku do kursu Europejskiego Banku Centralnego. Jest to…

Więcej

Tarcza Finansowa PFR 1.0 – rozliczenie i umorzenie subwencji – materiał przewodni dla Przedsiębiorcy

Tarcza Finansowa PFR 1.0 – rozliczenie i umorzenie subwencji – materiał przewodni dla Przedsiębiorcy

Jak rozliczyć subwencję finansową otrzymaną z Tarczy Finansowej PFR dla Małych i Średnich Firm (Tarcza Finansowa PFR 1.0)? Przedsiębiorco, jeśli w zeszłym roku otrzymałeś subwencję finansową z Tarczy Finansowej PFR 1.0, to już niedługo będziesz zobowiązany do jej rozliczenia. Kiedy dokładnie – zależy od miesiąca, w którym otrzymałeś pomoc finansową z PFR. Opisana niżej procedura rozliczenia subwencji nie będzie Cię…

Więcej

Zmiany w wybranych regulaminach dla klientów instytucjonalnych

Zmiany w wybranych regulaminach dla klientów instytucjonalnych

Uprzejmie informujemy, że od dnia 19 kwietnia 2021 r. Bank Spółdzielczy w Szczytnie wprowadza zmiany do: Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, z wyłączeniem postanowień określonych w § 2 ust. 1 pkt 31 i 77 oraz w § 86 i 88, które to zapisy obowiązują od dnia 10 maja 2021r; Regulaminu kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym…

Więcej

Zmiany w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych” od 19 kwietnia 2021r.

Zmiany w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych” od 19 kwietnia 2021r.

Od dnia 19 kwietnia 2021 r. zmianie ulega „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych” z wyłączeniem postanowień określonych w §2 ust. 1 pkt 35, 79 i 81 oraz §77 i 79, które to zapisy obowiązują od dnia 10 maja 2021r – ZOBACZ REGULAMIN. Najważniejsze zmiany to: Wdrożenie funkcjonalności informowania o marży, jaką bank pobiera za transakcje dokonywane…

Więcej

Informacja o wnioskach odwoławczych i reklamacyjnych w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

Informacja o wnioskach odwoławczych i reklamacyjnych w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

Uprzejmie informujemy, że 28 lutego 2021 r. był ostatnim dniem na składanie wniosków o subwencję finansową w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Obecnie klienci mają możliwość jedynie składania wniosków odwoławczych w przypadku otrzymania subwencji finansowej w całości lub w części w terminie do 31 marca 2021 r. Dodatkowo nadal klienci mogą składać zgłoszenia reklamacyjne w przypadku, gdy nie otrzymali subwencji…

Więcej

Informacja dotycząca procesu odwołań i zgłoszeń wyjaśniających – Tarcza finansowa 2.0

Informacja dotycząca procesu odwołań i zgłoszeń wyjaśniających – Tarcza finansowa 2.0

Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2021 r. została uruchomiona procedura składania odwołań do otrzymanej subwencji finansowej w ramach Tarczy Finansowej 2.0. oraz proces składania zgłoszeń wyjaśniających z powodu nieprzyznania subwencji finansowej lub z uwagi na wyczerpanie się możliwości składania odwołań w ramach procedury odwoławczej. Odwołania: W ramach procedury odwoławczej klient będzie mógł złożyć ponownie wniosek o subwencję finansową w…

Więcej

Współpracą budujemy sukcesy

Współpracą budujemy sukcesy

Nie konkurujemy ze sobą tylko współpracujemy Bank Spółdzielczy w Szczytnie w ostatnim czasie mógł pochwalić się sukcesem, jakim jest fakt, że udzielił samorządowi województwa warmińsko-mazurskiego kredytu w konsorcjum, aż 11 banków, które działają na terenie Warmii i Mazur. O kulisach powstania konsorcjum mówi Krzysztof Karwowski, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie, który w tym przetargu przyjął rolę lidera. Zainicjowane przez szczycieński…

Więcej

Tłumacz / Translate / Перекладач