Weź Kredyt Mieszkaniowy „Mój dom”  w promocji „Pakiet domowych finansów”:

Na potrzeby związane z:

 • zakupem działki lub mieszkania,
 • budową domu,
 • remontem i modernizacją mieszkania/domu,
 • spłatą innego kredytu mieszkaniowego.

Korzystne warunki:

 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • czas kredytowania do 30 lat,
 • możliwość spłaty w równych lub malejących ratach,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kapitału bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
 • dodatkowe produkty w pakiecie.

 

Wygodnie i elastycznie:

 • pomoc w formalnościach przy składaniu wniosku,
 • wakacje kredytowe – prosta i bezpłatna możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu raz w roku kalendarzowym,
 • karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy,

Kredyt udzielany w okresie promocji trwającej od  15.07.2019 r. do 31.10.2019 r. na zasadach określonych w Regulaminie promocji kredytu mieszkaniowego Mój Dom – „Pakiet domowych finansów” dostępnym w Banku i na stronie internetowej www.bsszczytno.pl.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 3,88 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 165 600,00 PLN, okres kredytowania: 296 miesiące; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 3,71 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1,72 %) i marży Banku w wysokości 1,99 %. Równa rata miesięczna: 855,09 PLN, łączna liczba rat: 296. Całkowity koszt kredytu 89 215,11 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 87 505,71 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 0,90 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1 490,40 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN.Następujące koszty nie są znane kredytodawcy i dlatego nie są ujęte w RRSO: koszt wyceny nieruchomości – Bank Spółdzielczy w Szczytnie nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta; koszt ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy – koszt nieznany Banku; koszt ubezpieczenia nieruchomości – koszt nieznany Banku.Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 254 815,11 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu. Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka ustanawiana na rzecz Banku w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu.
Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego „Mój Dom” w promocji „Pakiet domowych finansów” na 04 lipca 2019 r.Warunkami skorzystania z Promocji „Pakiet domowych finansów” jest zobowiązanie przez cały okres kredytowania do: założenia i posiadania rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego Pol-Konto Aktywne w Banku Spółdzielczym w Szczytnie, przelewania co miesiąc na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Szczytnie wynagrodzenia lub innych dochodów, na podstawie których została wyliczona zdolność kredytowa dla wszystkich Kredytobiorców uzyskujących dochody; posiadania karty kredytowej w Banku Spółdzielczym w Szczytnie; ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości w Towarzystwie Ubezpieczeniowym współpracującym z Bankiem Spółdzielczym w Szczytnie, w ramach oferty Banku Spółdzielczego w Szczytnie.
Przejdź do oferty

Tłumacz / Translate / Перекладач