Pol-Konto Ukraina

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w POL – KONTO dla obywateli Ukrainy i uchodźców z Ukrainy

 

  • 0,00 zł za prowadzenie rachunku,
  • 0,00 zł za wpłaty i wypłaty z rachunku
  • 0,00 zł za przelewy
  • 0,00 zł za kartę płatniczą VISA lub MasterCard
  • 0,00 zł za dostęp i korzystanie z usługi bankowości elektronicznej

Oprocentowanie i opłaty:

Regulamin promocji Konto dla uchodźcy Ukraina
ТАБЛИЦЯ ВІДСОТКІВ ДЛЯ ПРОДУКТІВ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE
ПОЛОЖЕННЯ АКЦІЇ POL-Konto для громадян та біженців з України
ПОЛОЖЕННЯ (РЕГЛАМЕНТ) ВІДКРИТТЯ ТА ВЕДЕННЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ

 

Tłumacz / Translate / Перекладач