Program 500+/RKO/Dobry Start


Program Rodzina 500+

 Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Według nowych zasad, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce dotychczasowych realizatorów programu.

ZUS przyjmuje nowe wnioski i wypłaca na bieżąco przyznane świadczenie wychowawcze (np. na nowonarodzone dzieci) oraz od 1 lutego 2022 r. przyjmuje wnioski na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

 Gminy kontynuują wypłacanie świadczeń wychowawczych do 31 maja 2022 r. przyznanych na obecny okres świadczeniowy wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze, na nowych zasadach, można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem jednego z trzech kanałów:

 • portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
 • bankowość elektroniczną TUTAJ.

Wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.


Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) to nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia, dostępne już od 1 stycznia 2022r.

 Świadczenie:

 • można otrzymać na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca.
 • nie zależy od dochodu rodziny
 • można otrzymać w kwocie 500 zł przez 24 miesiące lub 1 000 zł przez 12 miesięcy.

 Jak złożyć wniosek?

 1. Zaloguj się do bankowości internetowej;
 2. Wejdź w zakładkę WNIOSKI – Wnioski rządowe;
 3. Dalej postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

 UWAGA!

Każdy wniosek na Świadczenie należy złożyć osobno. Świadczenia przyznawane i wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informacja o przyznaniu świadczenia wysyłana jest na adres e-mail podany we wniosku.

Informacja od Banku

 • Bank umożliwia złożenie wniosku o przyznanie Świadczenia z Programu 500+ i RKO przez bankowość elektroniczną;
 • Bank zaleca zapisanie złożonego wniosku jako plik PDF na dysku swojego komputera;
 • Nie jest możliwe złożenie wniosku w placówkach Banku;
 • W przypadku odrzucenia wniosku, należy kontaktować się z ZUS-em;
 • Bank nie posiada informacji dotyczących przetwarzania wniosku oraz dalszej jej obsługi;
 • Bank nie weryfikuje danych podanych we wniosku.
 • Jeżeli nie wypełnisz prawidłowo wniosku, ZUS wezwie Cię do poprawienia wniosku w ciągu 14 dni.
 • Jeśli nie złożysz wymaganych dokumentów, ZUS wezwie Cię do ich dostarczenia i wyznaczy Ci termin od 14 do 30 dni.
 • Wiadomość o tym, że musisz poprawić lub uzupełnić wniosek otrzymasz też na adres mailowy oraz numer telefonu, który podałeś we wniosku.
 • Jeśli nie poprawisz, nie uzupełnisz dokumentów w wyznaczonym terminie, ZUS nie rozpatrzy Twojego wniosku.
 • Jeśli ZUS przyzna Ci świadczenie wychowawcze, nie będzie wydawał decyzji. Informację w tej sprawie otrzymasz na swój profil na PUE ZUS, a także mailem na adres, który podasz we wniosku.

Więcej informacji na : www.zus.pl w zakładce Świadczenia.

Tłumacz / Translate / Перекладач