Program 500+/RKO/Dobry Start

Program Dobry Start – wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny

Od 1 lipca 2023 roku ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024.

Wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną od 1 lipca do
30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia:

 • 20 roku życia;
 • 24 roku życia – w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Rządowy program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

 Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start może otrzymać:

 • matka lub ojciec dziecka,
 • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
 • opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • osoba ucząca się. Osoba ucząca się to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.

 

 Kiedy i jak rodzina otrzyma wsparcie?

Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty przyznanego świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach (tj. wrześniu, październiku lub listopadzie) rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

 

Program Rodzina 500+

Rządowy program „Rodzina 500+” jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet.

Od 1 lutego 2023 roku ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2023/2024 trwający od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku.

Ważne:

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy rozpoczynający się  1 czerwca 2023 roku – wniosek należy złożyć do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania :

 • Platformę PUE ZUS
 • portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl
 • bankowość elektroniczną.

Świadczenie wychowawcze  przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia:

 • matce lub ojcu;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)

– jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego;

 • opiekunowi prawnemu dziecka;
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) to nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia, dostępne już od 1 stycznia 2022 roku.

 Świadczenie:

 • można otrzymać na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca.
 • nie zależy od dochodu rodziny
 • można otrzymać w kwocie 500 zł przez 24 miesiące lub 1000 zł przez 12 miesięcy.

 Jak złożyć wniosek?

 • Portal Emp@tia MRiPS
 • PUE ZUS
 • Bankowość elektroniczna

UWAGA!

Każdy wniosek na Świadczenie należy złożyć osobno. Świadczenia przyznawane i wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informacja o przyznaniu świadczenia wysyłana jest na adres e-mail podany we wniosku.

Informacja od Banku

 • Bank umożliwia złożenie wniosku o przyznanie Świadczenia z Programu 500+ i RKO przez bankowość elektroniczną;
 • Bank zaleca zapisanie złożonego wniosku jako plik PDF na dysku swojego komputera;
 • Nie jest możliwe złożenie wniosku w placówkach Banku;
 • W przypadku odrzucenia wniosku, należy kontaktować się z ZUS-em;
 • Bank nie posiada informacji dotyczących przetwarzania wniosku oraz dalszej jej obsługi;
 • Bank nie weryfikuje danych podanych we wniosku.
 • Jeżeli nie wypełnisz prawidłowo wniosku, ZUS wezwie Cię do poprawienia wniosku w ciągu 14 dni.
 • Jeśli nie złożysz wymaganych dokumentów, ZUS wezwie Cię do ich dostarczenia i wyznaczy Ci termin od 14 do 30 dni.
 • Wiadomość o tym, że musisz poprawić lub uzupełnić wniosek otrzymasz też na adres mailowy oraz numer telefonu, który podałeś we wniosku.
 • Jeśli nie poprawisz, nie uzupełnisz dokumentów w wyznaczonym terminie, ZUS nie rozpatrzy Twojego wniosku.
 • Jeśli ZUS przyzna Ci świadczenie wychowawcze, nie będzie wydawał decyzji. Informację w tej sprawie otrzymasz na swój profil na PUE ZUS, a także mailem na adres, który podasz we wniosku.
 • Więcej informacji na : www.zus.pl w zakładce Świadczenia.
Tłumacz / Translate / Перекладач