Program 500+/RKO/Dobry Start

Program Dobry Start – wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny

Od 1 lipca do 30 listopada 2022 r. możesz złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start i otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka, bez względu na dochód rodziny, jeśli jesteś rodzicem ucznia:

 • w wieku do 20 lat,
 • w wieku do 24 lat (w przypadku ucznia z niepełnosprawnością).

Kto może złożyć wniosek o świadczenie przez bankowość elektroniczną

 • rodzic,
  – jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem,
  – jeśli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, to świadczenie otrzyma ten, kto pierwszy złoży wniosek
  – gdy drugi rodzic złoży wniosek o świadczenie po innym rodzicu, ZUS ustali, kto sprawuje opiekę na dzieckiem.

Jak złożyć wniosek

Wniosek możesz złożyć wyłącznie drogą elektroniczną przez bankowość elektroniczną/portal Emp@tia lub PUE ZUS.

Ważne

Jeśli złożysz wniosek za pomocą bankowości elektronicznej/portalu Emp@tia, to ZUS sprawdzi, czy masz profil na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, czyli w systemie informatycznym ZUS, za pośrednictwem którego można załatwiać sprawy w ZUS przez internet – bez wychodzenia z domu. Jeśli nie – Zakład założy Ci taki profil. Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku. Natomiast na numer telefonu z wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS.

Jak otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku

Jeśli złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczną albo portal Emp@tia, to urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku. Wiadomość zostanie wysłana z adresu .

Informacja o tym, że złożyłeś wniosek, pojawi się na Twoim profilu na PUE ZUS w zakładce [Ubezpieczony] lub [Świadczeniobiorca] –> [Dobry start] –> [Szczegóły Twoich wniosków] po przetworzeniu wniosku – może to trwać do 48 godzin.

Jeśli złożyłeś wniosek przez PUE ZUS, masz go w zakładce [Dokumenty i wiadomości] –> [Dokumenty wysłane]. 

Jakie wsparcie otrzymasz

Program Dobry Start to 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny. Pieniądze otrzymasz na rachunek bankowy, który wskażesz we wniosku. Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków.

Kiedy otrzymasz wsparcie

Jeśli złożysz wniosek do końca sierpnia, pieniądze otrzymasz najpóźniej 30 września 2022 r.

Jeśli wniosek złożysz później, ZUS wypłaci świadczenie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Gdzie znajdziesz informacje o wniosku złożonym przez bankowość elektroniczną/portal Emp@tia

Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na PUE ZUS.

Jak otrzymasz informację o przyznaniu świadczenia

Informację o przyznaniu świadczenia znajdziesz w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu na PUE ZUS. Informację o tym otrzymasz także mailem na adres, który podasz we wniosku. O przyznaniu świadczenia na każde dziecko otrzymasz oddzielną informację.

Gdzie otrzymasz pomoc

 


Program Rodzina 500+

 Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Według nowych zasad, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce dotychczasowych realizatorów programu.

ZUS przyjmuje nowe wnioski i wypłaca na bieżąco przyznane świadczenie wychowawcze (np. na nowonarodzone dzieci) oraz od 1 lutego 2022 r. przyjmuje wnioski na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

 Gminy kontynuują wypłacanie świadczeń wychowawczych do 31 maja 2022 r. przyznanych na obecny okres świadczeniowy wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze, na nowych zasadach, można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem jednego z trzech kanałów:

 • portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
 • bankowość elektroniczną TUTAJ.

Wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.


Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) to nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia, dostępne już od 1 stycznia 2022r.

 Świadczenie:

 • można otrzymać na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca.
 • nie zależy od dochodu rodziny
 • można otrzymać w kwocie 500 zł przez 24 miesiące lub 1 000 zł przez 12 miesięcy.

 Jak złożyć wniosek?

 1. Zaloguj się do bankowości internetowej;
 2. Wejdź w zakładkę WNIOSKI – Wnioski rządowe;
 3. Dalej postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

 UWAGA!

Każdy wniosek na Świadczenie należy złożyć osobno. Świadczenia przyznawane i wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informacja o przyznaniu świadczenia wysyłana jest na adres e-mail podany we wniosku.

Informacja od Banku

 • Bank umożliwia złożenie wniosku o przyznanie Świadczenia z Programu 500+ i RKO przez bankowość elektroniczną;
 • Bank zaleca zapisanie złożonego wniosku jako plik PDF na dysku swojego komputera;
 • Nie jest możliwe złożenie wniosku w placówkach Banku;
 • W przypadku odrzucenia wniosku, należy kontaktować się z ZUS-em;
 • Bank nie posiada informacji dotyczących przetwarzania wniosku oraz dalszej jej obsługi;
 • Bank nie weryfikuje danych podanych we wniosku.
 • Jeżeli nie wypełnisz prawidłowo wniosku, ZUS wezwie Cię do poprawienia wniosku w ciągu 14 dni.
 • Jeśli nie złożysz wymaganych dokumentów, ZUS wezwie Cię do ich dostarczenia i wyznaczy Ci termin od 14 do 30 dni.
 • Wiadomość o tym, że musisz poprawić lub uzupełnić wniosek otrzymasz też na adres mailowy oraz numer telefonu, który podałeś we wniosku.
 • Jeśli nie poprawisz, nie uzupełnisz dokumentów w wyznaczonym terminie, ZUS nie rozpatrzy Twojego wniosku.
 • Jeśli ZUS przyzna Ci świadczenie wychowawcze, nie będzie wydawał decyzji. Informację w tej sprawie otrzymasz na swój profil na PUE ZUS, a także mailem na adres, który podasz we wniosku.

Więcej informacji na : www.zus.pl w zakładce Świadczenia.

Tłumacz / Translate / Перекладач