W dniu 27.04.2018 r. Grupa Specjalna Płetwonurków Rzeczpospolitej Polskiej obchodziła 20 – lecie swojej działalności. Członkowie Grupy Specjalnej RP z okazji  jubileuszu zorganizowali spotkanie w bazie nad jeziorem Kalwa koło Pasymia, zapraszając na nie znamienitych gości, w tym m.in.: Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego Artura Chojeckiego, Posła na Sejm RP – Wojciecha Kossakowskiego, Członka Zarządu Warmińsko – Mazurskiego Sylwię Jaskólską, Starostę Szczycieńskiego Jarosława Matłacha, Burmistrza Miasta Pasym – Cezarego Łachmańskiego oraz Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczytnie.

Grupę stanowi 200 najlepszych polskich płetwonurków, a wśród nich 14 z Warmii i Mazur, którzy na co dzień zajmują się poszukiwaniami zaginionych na wodzie.  

Domeną działalności Grupy są również szkolenia i akcje edukacyjne w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. Na Warmii i Mazurach ich staraniem stanęło już 250 „Tablic Życia” – informujących o właściwym zachowaniu się w wodzie i udzielaniu pierwszej pomocy. Kolejne Tablice pojawią się na kąpieliskach  za sprawą współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Szczytnie, który objął patronat nad tą inicjatywą.

Tłumacz / Translate / Перекладач