Ubezpieczenia

 

Oferta Produktowa TU Concordia skierowana do klientów indywidualnych

Banku Spółdzielczego w Szczytnie

 

Bank oferuje również ubezpieczenia na życie stanowiące zabezpieczenie kredytu wg umów zawartych z:

  • Generali Życie T.U. S.A

Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. Ubezpieczenia mają charakter dobrowolny.

 

Generali Życie T.U. S.A

 

Ubezpieczonym może być jedynie osoba fizyczna, której wiek wynosi nie mniej niż 18 lat i nie więcej niż 85 lat zgodnie z SWU (z ukończeniem  przez Ubezpieczonego 70 roku życia ochrona ubezpieczeniowa zostaje zmodyfikowana poprzez ograniczenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela do śmierci Ubezpieczonego wyłącznie w wyniku nieszczęśliwego wypadku).

Zakres ubezpieczenia:

  • śmierć,
  • trwała i całkowita niezdolność do pracy spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem,
  • poważne zachorowanie.

Lista Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank

 
pdfLista Zakładów
Rozmiar pliku: 300 KB